Ymddiriedolaeth GIG Felindre Arlwyo mewn Ysbytai 2010

5 Awst 2011 - 10:02yb

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Ymddiriedolaeth GIG Felindre fel rhan o'r gwaith a wnaed yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 

Mae gwasanaeth arlwyo a threfniadau rheoli maeth Ymddiriedolaeth GIG Felindre (yr Ymddiriedolaeth) yn cynnwys sawl agwedd ar arfer da cydnabyddedig, fodd bynnag 
mae lle i wella gwaith sgrinio maeth a phrosesau cyfathrebu rhwng staff nyrsio ac arlwyo.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau