Ymddiriedolaeth GIG Felindre Adolygiad o’r broses ar gyfer gweithredu argymhellion archwilio

12 Ion 2012 - 9:02yb

Ymddiriedolaeth GIG Felindre Adolygiad o’r broses ar gyfer gweithredu argymhellion archwilio

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Ymddiriedolaeth GIG Felindre fel rhan o’r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a’r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 

Rydym wedi dod i’r casgliad cyffredinol bod yr Ymddiriedolaeth wedi sefydlu proses resymol o olrhain cynnydd yn erbyn argymhellion yr archwiliad, ond gellid cwblhau argymhellion yr archwiliad perfformiad yn gynt.

Hoffen ni gael eich adborth