Tueddiadau o ran gwariant cyhoeddus yng Nghymru rhwng 1999-00 a 2017-18

1 Hyd 2019 - 12:04yb

Mae’r garreg filltir o ugain mlynedd yn gyfle da i ystyried yr hyn sydd wedi digwydd o ran gwariant cyhoeddus yng Nghymru

Dros y ddau ddegawd ers datganoli, mae lefelau cymharol y gwariant cyhoeddus y pen ym mhedair cenedl y DU wedi parhau i fod yn gyson – mae’r gwariant y pen yng Nghymru wedi bod yn gyson uwch na Lloegr, ond yn is na’r Alban a Gogledd Iwerddon. Serch hynny, o ystyried meysydd polisi unigol, mae rhai amrywiadau diddorol, ac annisgwyl o bosibl, yn dod i’r amlwg o ran patrwm a lefelau cymharol y gwariant.

  Gwyliwch ein hadnodd data rhyngweithiol a wnaed gyda Power BI [agorir mewn ffenest newydd]

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau