Trosolwg Llywodraeth Cymru o gyllid a darpariaeth colegau addysg bellach

28 Chwef 2017 - 12:01yb

Trosolwg Llywodraeth Cymru o gyllid a darpariaeth colegau addysg bellach

Rydyn ni wedi archwilio a yw Llywodraeth Cymru yn cyflawni ei swyddogaeth drosolwg yn effeithiol er mwyn sicrhau, er gwaethaf cyfyngiadau ariannol, bod colegau addysg bellach mewn sefyllfa dda yn ariannol i fodloni disgwyliadau Llywodraeth Cymru.

Daethpwyd i’r casgliad, er eu bod yn gyffredinol gadarn, byddai trefniadau ariannu a throsolwg Llywodraeth Cymru yn elwa o ddull mwy hirdymor a mwy integredig. Mewn ymateb i lai o gyllid, mae colegau wedi torri darpariaeth a chostau rhan-amser yn sylweddol ac maent yn ceisio datblygu eu gweithrediadau masnachol i gynyddu refeniw.

Hoffen ni gael eich adborth