Rheoli Gwastraff yng Nghymru: Ailgylchu Trefol

15 Tach 2018 - 12:04yb

Rheoli Gwastraff yng Nghymru: Ailgylchu Trefol

Mae mwy o gydweithio wedi bod o gymorth i gysoni dulliau ailgylchu, ac wedi annog cyfranogiad, er bod yr amrywio yng nghostau gwasanaethau rheoli gwastraff yn destun syndod.

Dros amser, mae targedau statudol sy’n seiliedig ar bwysau wedi ysgogi cyfradd ailgylchu llawer gwell – ond gallent roi adlewyrchiad gwell o ystyriaethau ehangach yn gysylltiedig â chynaliadwyedd.

Hoffen ni gael eich adborth