Rheoli effaith Brexit ar y Rhaglen Datblygu Gwledig yng Nghymru

22 Tach 2018 - 12:04yb

Rheoli effaith Brexit ar y Rhaglen Datblygu Gwledig yng Nghymru

Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar yr elfen hon o’r ‘cyllid Datblygu Gwledig’ o dan Gymunedau Gwledig - Rhaglen Datblygu Gwledig (Cynllun Datblygu Gwledig)

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried a yw Llywodraeth Cymru yn rheoli’n effeithiol y risgiau a’r cyfleoedd ar gyfer y Rhaglen Datblygu Gwledig yn sgil Brexit.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd: