Rheolaeth ariannol a llywodraethu - Cynghorau tref a chymuned 2018-19

5 Chwef 2020 - 12:04yb

Rheolaeth ariannol a llywodraethu - Cynghorau tref a chymuned 2018-19

Hwn yw’r wythfed adroddiad blynyddol yn crynhoi materion a ganfuwyd gan archwilwyr allanol yn ystod eu harchwiliad statudol o gynghorau lleol yng Nghymru

Mae’r broses archwilio’n cynnwys adolygiad o’r cyfrifon blynyddol ac archwiliad o drefniadau rheolaeth ariannol a llywodraethu’r cyngor sy’n sail i sicrhau gwerth am aran o ran defnydd cynghorau o adnoddau.

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau gwaith archwilio a gwblhawyd hyd at 30 Tachwedd 2019.

Hoffen ni gael eich adborth