Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru

31 Awst 2017 - 12:01yb

Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru

Rydyn ni wedi cynnal archwiliad er mwyn canfod a yw Llywodraeth Cymru wedi rhoi trefniadau effeithiol ar waith i reoli'r Rhaglen Cefnogi Pobl, a sicrhau ei bod yn cyflenwi wasanaethau o ansawdd uchel sydd wedi'u targedu'n briodol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi'n sylweddol yn y Rhaglen Cefnogi Pobl er ei dechreuad yn 2003, drwy ariannu'r Rhaglen yn uniongyrchol a thrwy dreulio amser ac adnoddau yn adolygu trefniadau cyflenwi'r Rhaglen.

Fodd bynnag, rydym wedi casglu na chafwyd camau effeithiol bob tro i ymdrin â rhai o'r pryderon hirhoedlog ynghylch dyluniad y Rhaglen a'r dull o'i chyflenwi, er bod trefniadau wedi'u hatgyfnerthu. Bu'r cynnydd mewn rhai meysydd yn araf, gan gynnwys sefydlu dealltwriaeth gynhwysfawr a dibynadwy o effaith y Rhaglen. Ceir hefyd anghysondebau yn y modd y mae'r Rhaglen yn cael ei rheoli ar raddfa leol a rhanbarthol, a hynny'n rhannol oherwydd y canllawiau annigonol gan Lywodraeth Cymru.

Hoffen ni gael eich adborth