Iechyd Cyhoeddus Cymru – Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar Waith

26 Chwef 2020 - 10:00yb

Fe gynhaliom ni ein hadolygiad yn Iechyd Cyhoeddus Cymru rhwng mis Mai 2019 a mis Gorffennaf 2019.

Canfu ein harchwiliad fod yr Ymddiriedolaeth wedi gwneud cynnydd da o ran cymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy a’r pum ffordd o weithio, ond mae’n cydnabod y gallai wneud gwelliannau pellach.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau