GIG Cymru: Trosolwg o Berfformiad Ariannol a Pherfformiad Gwasanaethau 2013-14

14 Hyd 2014 - 12:01yb

GIG Cymru: Trosolwg o Berfformiad Ariannol a Pherfformiad Gwasanaethau 2013-14

Mae’r adroddiad hwn yn darparu asesiad manwl o’r sefyllfa ariannol ym mhob rhan o GIG Cymru yn 2013-14. 

Mae hefyd yn ystyried perfformiad wrth ddarparu gwasanaethau, gan ganolbwyntio ar y meysydd hynny y mae’r Adran wedi’u nodi fel blaenoriaeth. Wedyn, aiff yr adroddiad ati i ystyried yr heriau ariannol a gwasanaeth y mae GIG Cymru yn eu hwynebu yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Cyllid Iechyd 2012-13 a thu hwnt
16 Gorff 2013 - 10:35yb