Darparu gwasanaethau TGCh a phrosiectau TGCh o dan gontract Merlin

17 Awst 2011 - 10:35yb

Mae'r adroddiad hwn yn ystyried p'un a gyflawnodd gwasanaethau TGCh craidd a gwasanaethau i gefnogi prosiectau TGCh a ddarparwyd o dan y Contract y buddiannau a fwriadwyd am gost resymol.

Yn dilyn rhai anawsterau yn ystod y cyfnod 2005 i 2007, pan nad oedd gan Lywodraeth Cymru'r gallu i weithredu fel cleient deallus, mae'r Contract bellach yn darparu
gwasanaethau TGCh craidd yn effeithiol. Datblygwyd a gweithredwyd prosiectau TGCh a ategwyd gan wasanaethau a ddarparwyd o dan y Contract i lwyddiant amrywiol. Fodd bynnag, nid yw Llywodraeth Cymru wedi monitro costau’r gwasanaethau hyn yn effeithiol, ac nid yw wedi rheoli rhai o'r risgiau i werth am arian wrth gyflawni prosiectau TGCh yn gyson. Mae'r atebolrwydd am wasanaethau prosiectau TGCh a ddarparwyd o dan y Contract wedi'i wasgaru ar draws Llywodraeth Cymru ac nid oes sicrwydd o ran gwerth am arian cyffredinol y Contract.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau