Darlun o Ofal Sylfaenol yng Nghymru

24 Ebr 2018 - 11:45yb

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi cipolwg o sefyllfa gyfredol gofal sylfaenol yng Nghymru mae’n dod â nifer o ffynonellau data gofal sylfaenol at ei gilydd. 

Nid yw’n ymgais i ddarparu dadansoddiad manwl o gryfderau a gwendidau maes gofal sylfaenol. Byddwn yn defnyddio’r adroddiad hwn i lywio gwaith archwilio ym mhob bwrdd iechyd yn ystod 2018. Bydd yn ystyried faint o gynnydd y mae’r byrddau iechyd yn ei wneud ar weithredu’r cynllun cenedlaethol ar gyfer gofal sylfaenol.

 

Darrllenwch ein adroddiad (agorir mewn ffenest newydd)

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau