Cynnydd o ran rhoi’r Ddeddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar waith

21 Tach 2019 - 12:04yb

Mae dioddefwyr a goroeswyr cam-drin domestig a thrais rhywiol yn aml yn cael eu gadael i lawr gan system anghyson, gymhleth a thameidiog.

Rydym wedi archwilio sut y mae dyletswyddau a chyfrifoldebau Newydd y Ddeddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) yn cael eu cyflwyno a’i cyflawni.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau