Cynnydd o ran cyrraedd safon ansawdd tai Cymru

13 Ion 2012 - 9:35yb

Cynnydd o ran cyrraedd safon ansawdd tai Cymru

Yn yr adroddiad hwn, rydym yn ystyried a yw landlordiaid wedi gwneud cynnydd da i wella ansawdd tai cymdeithasol yn unol â SATC.

Rydym wedi dod i’r casgliad bod llawer o denantiaid wedi gweld gwelliannau sylweddol yn ansawdd eu tai er na fydd y nod gwreiddiol y byddai’r holl dai cymdeithasol yn cyrraedd SATC erbyn 2012 yn cael ei gyfl awni. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi gweithredu’n ddigon cyfl ym i gefnogi a monitro cynnydd ac nid yw wedi rhoi fframwaith effeithiol ar waith i ddangos gwerth am arian yn sgîl y buddsoddiad sylweddol mewn gwaith i gyrraedd SATC.

Hoffen ni gael eich adborth