Cyngor Sir Ynys Môn Arolygiad Arbennig: Ailarolygiad o Lywodraethu Corfforaethol 2011

16 Maw 2011 - 8:56yb

Mae'r ailarolygiad hwn yn adolygu cynnydd y Cyngor yn erbyn casgliadau ac argymhellion adroddiad 2009 ac yn ystyried effaith ymyrraeth Weinidogol ar drefniadau llywodraethu corfforaethol y Cyngor. Cynhaliwyd yr arolygiad dros bedwar diwrnod yn ystod y cyfnod 23 i 28 Chwefror 2011. Rydym yn cydnabod gwaith staff y Cyngor wrth wneud y trefniadau angenrheidiol ar gyfer ein gwaith, a pharodrwydd uwch swyddogion a chynghorwyr i newid eu cynlluniau ar fyr rybudd er mwyn cyfarfod â thîm yr arolygiad. 

Daethom i'r casgliad nad yw ymyrraeth Gweinidogion Cymru yn 2009 wedi llwyddo i sicrhau bod y Cyngor wedi adfer mewn modd cynaliadwy o'i hanes hir o lywodraethu gwan, a bod angen ymyrraeth gadarnach. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau