Cyngor Sir Ynys Môn – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

15 Gorff 2019 - 3:10yp

Archwiliwyd i ba raddau y mae'r Cyngor yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy i hyrwyddo Ynys Môn er mwyn annog datblygwyr mawr i fuddsoddi yn yr Ynys.

Adolygasom waith y Cyngor i ‘Hyrwyddo Ynys Môn er mwyn annog datblygwyr mawr i fuddsoddi yn yr Ynys a defnyddio hyn fel catalydd ar gyfer datblygu busnesau a swyddi ar yr Ynys.’

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau