Cyngor Sir Penfro Arolygiad Arbennig 2012

30 Ion 2012 - 8:56yb

Cyngor Sir Penfro Arolygiad Arbennig 2012

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canlyniadau fy arolygiad arbennig o'r Cyngor o dan adran 21 o'r Mesur. Mae'r Mesur yn ei gwneud yn ofynnol i mi grybwyll unrhyw fater y credaf, o ganlyniad i'r arolygiad, sy'n golygu nad yw'r Cyngor yn cydymffurfio â gofynion Rhan 1 y Mesur (gwella llywodraeth leol).

 Er bod yr adroddiad hwn yn nodi meysydd i'w gwella, nid wyf wedi dod i'r casgliad bod y materion hyn yn golygu nad yw'r Cyngor yn cydymffurfio â gofynion Rhan 1 y Mesur. 

Hoffen ni gael eich adborth