Cyngor Sir Fynwy - Y Defnydd o Ddata gan Lywodraeth Leol

4 Ion 2019 - 12:01yp

Mae’r adolygiad hwn yn crynhio canfyddiadau ymateb y Cyngor i offeryn casglu data yr Archwilydd Cyffredinol a dylid ei ddarllen ynghyd â’n hadroddiad cenedlaethol ar ddefnydd data

Gwelsom fod awdurdodau lleol yn datblygu diwylliant yn raddol sy'n gwerthfawrogi ac yn defnyddio data i'w lawn botensial i helpu i wella gwasanaethau ac allbynnau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau