Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

20 Maw 2020 - 10:00yb

Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn am ein bod wedi adnabod cynaliadwyedd ariannol fel risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian o ran defnyddio adnoddau.

Be wnaethom canfod

Ar y cyfan, canfuom fel a ganlyn mae gan y Cyngor ymagwedd eglur at reolaeth ariannol yn y cwestiwn sydd o fudd iddo ac yn ei helpu i barhau i fod yn gynaliadwy o safbwynt ariannol. 

Hoffen ni gael eich adborth