Cyngor Cymuned Maenclochog - methiannau o ran rheolaeth ariannol a threfniadau llywodraethu

19 Meh 2019 - 9:49yb

Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

Mae’r adroddiad hwn yn nodi nifer o fethiannau o ran rheolaeth ariannol a rheolaeth fewnol yng Nghyngor Cymuned Maenclochog ac yn cynnig argymhellion i fynd i’r afael â’r methiannau hynny.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau