Cyngor Cymuned Cynwyd - methiannau o ran rheolaeth ariannol a threfniadau llywodraethu

19 Meh 2019 - 9:47yb

Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

Mae'r adroddiad wedi'i gyhoeddi i dynnu sylw'r cyhoedd at fethiannau mewn trefniadau llywodraethu a diffygion mewn rheolaeth ariannol a rheolaeth fewnol yng Nghyngor Cymuned Cynwyd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau