Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Cyflawni â Llai – Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd – Adolygiad Dilynol

26 Chwef 2020 - 12:21yp

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: a yw gwasanaeth iechyd yr amgylchedd yn y Cyngor yn dal i gyflawni ei rwymedigaethau statudol â llai o adnoddau?

Mae’r Cyngor o’r farn ei fod yn cyflawni ei rwymedigaethau statudol o ran iechyd yr amgylchedd â llai o adnoddau, ond mae angen cryfhau cynlluniau gwasanaethau a threfniadau rheoli perfformiad.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau