Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Adolygiad o drefniadau llywodraethu Rhaglen Drawsnewid y Cyngor (T22)

7 Awst 2019 - 10:41yb

Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw trefniadau llywodraethu’r Cyngor ar gyfer y Rhaglen T22 yn cefnogi cyflawniad Cynllun Corfforaethol y Cyngor mewn modd effeithlon ac effeithiol?

Mae trefniadau llywodraethu gwell yn ogystal ag ymrwymiad ac egni clir yn cefnogi Rhaglen T22 wedi’i hadnewyddu ond mae angen cryfhau rhai dulliau gwirio a chydbwyso.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau