Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Adolygiad Dilynol o’r Trefniadau i Gynllunio Arbedion

9 Medi 2019 - 10:48yb

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Cyngor wedi rhoi sylw effeithiol i gynigion gwella adroddiad mis Mawrth 2017 am Gynllunio Arbedion?

Canfuwyd: Bod y Cyngor wedi cryfhau’r trefniadau i lunio ac i gyflawni cynlluniau arbedion, ond bod angen iddo wneud mwy o waith i lunio strategaeth ariannol tymor canolig y gellir ei chyflawni.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau