Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Adolygiad o Safbwynt y Defnyddiwr Gwasanaeth

23 Ion 2019 - 10:00yb

Yn 2017-18, cwblhaodd Swyddfa Archwilio Cymru waith i ddeall ‘safbwynt y defnyddiwr gwasanaeth’ ym mhob cyngor yng Nghymru, ac yng Nghaerffili, roedd ein sylw ar safbwyntiau tenantiaid a phrydleswyr ar eu profiad o raglen Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) y Cyngor. 

Mae gan denantiaid a phrydleswyr safbwyntiau cadarnhaol ynghylch sawl agwedd ar raglen SATC y Cyngor gan gynnwys yr ansawdd, ond nid ydynt mor fodlon ar waith allanol, amseroldeb y gwaith, a’r graddau y mae’r Cyngor yn eu cynnwys ac yn darparu gwybodaeth am y gwaith. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau