Cymunedau yn Gyntaf Plas Madoc

17 Maw 2010 - 9:37yb

Cymunedau yn Gyntaf Plas Madoc

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau ymchwiliad gan Wasanaeth Archwilio Mewnol Llywodraeth y Cynulliad i honiadau a wnaed yn erbyn Cymunedau yn Gyntaf Plas Madoc (PMCF). Cafodd y Gwasanaeth Archwilio Mewnol gymorth gan archwilydd ariannol profiadol o Swyddfa Archwilio Cymru drwy gydol ei ymchwiliad.

Canfu ymchwiliad y timau archwilio ddiffyg prosesau llywodraethu a rheoli ariannol sylfaenol yn PMCF. Cymerodd Llywodraeth y Cynulliad gamau sydyn i fynd i'r afael â gwendidau llywodraethu PMCF cyn gynted ag y cwblhawyd yr archwiliad interim. 

Hoffen ni gael eich adborth