Cyllid Iechyd

12 Gorff 2012 - 10:35yb

Cyllid Iechyd

Rhydd yr adroddiad hwn asesiad manylach o'r sefyllfa ariannol o fewn holl gyrff y GIG, a'r heriau ariannol a wynebir gan y GIG

Y neges allweddol sy'n deillio o'r dadansoddiad hwn yw, gyda'r GIG a gwasanaethau cyhoeddus eraill yn wynebu heriau ariannol nas gwelwyd erioed o'r blaen, nid yw'r patrymau hanesyddol lle mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi arian ychwanegol i gyrff y GIG yn ystod y flwyddyn i reoli diffygion yn gynaliadwy. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda chyrff y GIG i wella'r broses o reoli costau a gwneud arbedion ond mae angen gwneud newidiadau mwy radical i wasanaethau iechyd er mwyn sicrhau bod y GIG yng Nghymru yn gynaliadwy mewn termau ariannol. 

 

Hoffen ni gael eich adborth