Canolfannau Technium: Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

16 Maw 2011 - 9:35yb

Fe ysgrifenwyd y llythyr canlynol mewn ymateb i gais i’r Archwilydd Cyffredinol ystyried ymchwiliad i mewn i raglen Technium gan Jonathan Morgan AC

Mae’r llythyr yn amlinellu darganfyddiadau arolygiad yr Archwilydd Cyffredinol a’r rhesymeg dros beidio â chynnal ymchwiliad llawn o raglen Technium.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau