Caffael Capasiti Trin Gwastraff Gweddilliol a Gwastraff Bwyd

11 Hyd 2018 - 12:03yb

Caffael Capasiti Trin Gwastraff Gweddilliol a Gwastraff Bwyd

Mae rhaglen Llywodraeth Cymru wedi'i ‘rheoli'n dda’ ond mae rhai cynghorau sydd wedi optio allan yn dal i ddibynnu ar dirlenwi

Mae rhaglen gaffael Llywodraeth Cymru i helpu cynghorau i sefydlu contractau gwastraff bwyd a gweddilliol wedi'i rheoli'n dda, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Ond, mae sawl cyngor wedi optio allan o'r Rhaglen, fel arfer am gost uwch ar gyfer trin gwastraff gweddilliol, ac mae rhai'n dal i ddibynnu ar dirlenwi.

Edrychwch ar ein fideo crynodeb [agorir mewn ffenest newydd]

Hoffen ni gael eich adborth