Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

14 Chwef 2020 - 11:56yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio yr ydym wedi’i wneud ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ystod 2019.

Daethum i’r casgliad bod adroddiad atebolrwydd y Bwrdd Iechyd a’i ddatganiadau ariannol wedi’u paratoi’n briodol a’u bod yn faterol gywir, ac ni chanfu ein gwaith unrhyw wendidau perthnasol yn rheolaethau mewnol y Bwrdd Iechyd a oedd yn berthnasol i’n harchwiliad o’r datganiadau ariannol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau