Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Arlwyo mewn Ysbytai 2010

20 Mai 2011 - 10:02yb

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Arlwyo mewn Ysbytai 2010

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro fel rhan o’r gwaith a gyflawnir ynunol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a’r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 

Er bod trefniadau arlwyo BIP yn arddangos sawl agwedd ar arfer da, ein casgliad cyffredinol yw nad yw’r rhain yn cael eu gweithredu’n gyson mewn ysbytai na rhwng un ysbyty a’r llall. Deillia’r anghysondeb hwn o gyfathrebu gwael rhwng y gwahanol grwpiau o staff sy’n ymwneud â’r gwasanaeth, a all effeithio ar ansawdd y gwasanaeth a ddarperir.

Hoffen ni gael eich adborth