Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro – Asesiad Strwythuredig 2018

1 Maw 2019 - 3:46yp

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau o waith asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Mae trefniadau cynllunio strategol y Bwrdd Iechyd yn gadarn ar y cyfan, ac er ei fod wedi gwneud rhywfaint o gynnydd, mae angen gwelliannau sylweddol o hyd o ran trefniadau llywodraethu, rheoli risg a monitro perfformiad.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau