Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Adolygiad Dilynol o Godio Clinigol

10 Ion 2020 - 3:30yp

Ar y cyfan, mae’r Bwrdd Iechyd yn cynhyrchu gwybodaeth wedi’i chodio o ansawdd da, sy’n cael ei defnyddio i roi cymorth i wella gwasanaethau.

Mae angen rhagor o waith er mwyn cyflawni nifer o’n hargymhellion blaenorol yn llawn.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau