Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Rheoli Meddyginiaethau mewn Ysbytai Acíwt – Diweddariad ar Gynnydd

20 Chwef 2020 - 9:55yb

Gwnaethom adolygu cynnydd y Bwrdd Iechyd wrth ymateb i'n hargymhellion blaenorol ar reoli meddyginiaethau.

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd da wrth fynd i'r afael â'n hargymhellion i wella agweddau ar reoli meddyginiaethau mewn ysbytai acíwt, ond mae rhai argymhellion risg uchel yn parhau i fod heb eu datrys.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau