Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Nyrsio Ardal: Diweddariad ar y Cynnydd

20 Chwef 2020 - 4:29yp

Gwnaethom adolygu cynnydd y Bwrdd Iechyd wrth ymateb i'n hargymhellion blaenorol ar wasanaethau nyrsio ardal.

Mae’r Bwrdd Iechyd i raddau helaeth wedi rhoi sylw i’n hargymhellion ar gyfer gwella’r ffordd y caiff gwasanaethau nyrsio ardal eu rheoli.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau