Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Gwasanaeth Meddygon Teulu y Tu Allan i Oriau: Diweddariad cynnydd

19 Chwef 2020 - 4:30yp

Gwnaethom adolygu cynnydd y Bwrdd Iechyd wrth ymateb i'n hargymhellion blaenorol ar wasanaethau y tu allan i oriau meddygon teulu.

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd da o ran mynd i’r afael â’n hargymhellion i wella agweddau ar y gwasanaeth meddyg teulu y tu allan i oriau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau