Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Arlwyo mewn Ysbytai 2010

20 Mai 2011 - 10:02yb

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Arlwyo mewn Ysbytai 2010

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg fel rhan o’r gwaith a gyflawnwyd yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a’r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

Ein casgliad cyffredinol yw bod y gwasanaethau arlwyo lleol yn diwallu anghenion cleifion yn eithaf effeithiol ond gellid gwneud rhagor i safoni’r gwasanaethau arlwyo a gwella profiad cleifion.

Hoffen ni gael eich adborth