Bwrdd Iechyd Hywel Dda Arlwyo mewn Ysbytai 2010

20 Mai 2011 - 10:02yb

Bwrdd Iechyd Hywel Dda Arlwyo mewn Ysbytai 2010

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Hywel Dda fel rhan o’r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a’r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Ein casgliad cyffredinol yw, er bod eisoes ffocws proffesiynol cryf ar faeth sy’n arddangos llawer o arferion da, mae angen sefydlu trefniadau cynllunio a busnes arlwyo cyson, a mynd i’r afael ag amrywiadau mewn safonau ar lefel ward.

Hoffen ni gael eich adborth