Bwrdd Iechyd Cwm Taf Gwasanaethau mamolaeth: adolygiad dilynol 2011

11 Meh 2012 - 10:02yb

Bwrdd Iechyd Cwm Taf Gwasanaethau mamolaeth: adolygiad dilynol 2011

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Cwm Taff el rhan o’r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a’r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 

Er bod Bwrdd Iechyd Cwm Taf wedi gwneud cynnydd o ran gwella ei wasanaethau mamolaeth, rydym wedi dod i’r casgliad ei fod yn dal i wynebu heriau sylweddol o ran cynllunio a sicrhau gwasanaethau diogel a chynaliadwy. 

 

Hoffen ni gael eich adborth