Bwrdd Iechyd Cwm Taf Arlwyo mewn Ysbytai 2010

20 Mai 2011 - 10:02yb

Bwrdd Iechyd Cwm Taf Arlwyo mewn Ysbytai 2010

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Cwm Taf fel rhan o’r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a’r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Mae’r trefniadau ar gyfer y gwasanaethau arlwyo yn gadarn ar y cyfan, er bod costau’r gwasanaethau arlwyo yn sylweddol uwch na’r cyfartaledd. Mae boddhad cleifion yn uchel, ond mae angen gwella agweddau ar brofiad cleifion a sgrinio maethol.

Hoffen ni gael eich adborth