Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Arlwyo mewn Ysbytai 2010

20 Mai 2011 - 10:02yb

Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Arlwyo mewn Ysbytai 2010

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr fel rhan o’r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a’r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Er bod y gwasanaeth arlwyo yn dangos llawer o arferion da cydnabyddedig, ein casgliad cyffredinol yw bod angen cryfhau gwaith cynllunio a chraffu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a’r ffordd o fynd i’r afael â’r amrywiaeth mewn safonau ar wardiau a rhwng ysbytai.

Hoffen ni gael eich adborth