Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Asesiad Strwythuredig 2018

8 Chwef 2019 - 7:00yb

Mae gwaith asesu strwythuredig eleni yn dilyn themâu tebyg i waith blynyddoedd cynt, er inni ehangu'r cwmpas i gynnwys sylwebaeth ar drefniadau'n gysylltiedig â chaffael, rheoli asedau a gwella effeithlonrwydd a chynhyrchiant.

Mae gan y Bwrdd Iechyd, ar y cyfan, drefniadau cadarn ar waith ar gyfer llywodraethu, cynllunio strategol a'r defnydd o adnoddau, o gofio bod gwaith yn dal i barhau mewn sawl maes i gryfhau'r trefniadau eto.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau