Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Arlwyo mewn Ysbytai 2010

20 Mai 2011 - 10:02yb

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Arlwyo mewn Ysbytai 2010

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Addysgu Iechyd Powys fel rhan o’r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a’r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Mae’r Bwrdd Addysgu Iechyd (BAI) wedi dangos nifer o arferion da cydnabyddedig, ond mae lle i wella rhai meysydd, fel cymorth i gleifion ar wardiau, cael adborth gan gleifion a rheoli costau’r gwasanaeth arlwyo.

Hoffen ni gael eich adborth