Awdurdod Tân ac Achub De Cymru Adroddiad Gwella Blynyddol 2012

25 Ion 2012 - 8:59yb

Awdurdod Tân ac Achub De Cymru Adroddiad Gwella Blynyddol 2012

Gan ystyried gwaith Swyddfa  Archwilio Cymru ac Arolygiaethau perthnasol yng Nghymru, mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno darlun o welliant dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae i'r adroddiad hwn dair prif adran sy'n cwmpasu'r ffordd y mae Awdurdod Tân ac Achub De Cymru (yr Awdurdod) yn cynllunio, yn darparu ac yn gwerthuso gwelliant.

Ar y cyfan, daeth yr Archwilydd Cyffredinol i'r casgliad fod yr Awdurdod wedi rhoi trefniadau da ar waith i gyflawni gwelliant a'i fod yn perfformio'n dda yn y meysydd y mae'n
canolbwyntio arnynt; ond nid yw'r trefniadau cynllunio, gwerthuso a chyflwyno adroddiadau ar berfformiad yn ddigon cytbwys nac yn canolbwyntio'n ddigonol ar ganlyniadau.

Hoffen ni gael eich adborth