Adroddiad Interim

25 Hyd 2019 - 9:53yb

Asesiad o gynnydd a wnaed o’i gymharu â’n Cynllun Blynyddol 2019-20 yn ystod y cyfnod o 1 Ebrill hyd 30 Medi 2019.

Yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill hyd 30 Medi 2019, bu gweithrediad swyddogaethau yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn gyson â’r Cynllun Blynyddol a baratowyd ar gyfer 2019-20.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau