Adroddiad a Blaengynllun Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau

23 Rhag 2019 - 3:51yp

Mae gennym chwe amcan penodol i’n helpu i gyflawni’r Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau yn well yn y dyfodol.

Hwn yw ein hadroddiad cyntaf ar gydymffurfiaeth â’r Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau sy’n rhan o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 ac mae’n ymdrin â’r cyfnod o 1 Ebrill 2016 hyd 31 Mawrth 2019.

Hoffen ni gael eich adborth