Adolygiad o drefniadau llywodraethu ansawdd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

19 Tach 2019 - 12:04yb

Adolygiad o drefniadau llywodraethu ansawdd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Mae ein hadolygiad wedi amlygu nifer o wendidau sylfaenol yn nhrefniadau llywodraethu’r Bwrdd Iechyd o ran ansawdd gofal a diogelwch cleifion.

Mae angen gwelliannau sylweddol a dybryd ar lefel y Gyfarwyddiaeth ac ar lefel gorfforaethol nail ai i gryfhau’r trefniadau, y rolau a’r strwythurau sefydliadol presennol neu i’w diwygio’n fwy sylfaenol.

Hoffen ni gael eich adborth