Adolygiad o’r trefniadau a oedd yn cefnogi Penderfyniad Buddsoddi Cyntaf Bargen Ddinesig Prifddinas- Ranbarth Caerdydd

8 Maw 2019 - 3:43yp

Adolygiad o’r trefniadau a oedd yn cefnogi Penderfyniad Buddsoddi Cyntaf Bargen Ddinesig Prifddinas- Ranbarth Caerdydd

O ganlyniad i ystyriaethau masnachol a gwleidyddol, penderfynodd partneriaid Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a oedd Newydd gael ei ffurfio fod yn rhaid iddynt symud yn gyflym er mwyn manteisio ar gyfle buddsoddi ffowndri lled-ddargludyddion cyfansawdd cyn bod ei fframwaith sicrwydd cytunedig ei hun ar waith yn llawn.

Er bod partneriaid y Fargen Ddinesig yn fodlon bod lefelau risg uchel wedi’u nodi a’u lliniaru, mae gwersi y gellir eu dysgu o ran penderfyniadau buddsoddi yn y dyfodol gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a phartneriaethau eraill tebyg.

Hoffen ni gael eich adborth