Adolygiad Cymheiriaid Rhyngwladol o Swyddfa Archwilio Cymru - Y Wybodaeth Ddiweddaraf i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 2010

7 Hyd 2010 - 10:21yb

Canfu'r Adolygiad Cymheiriaid bod Swyddfa Archwilio Cymru wedi datblygu hanes o lwyddiant yn ystod y pedair blynedd gyntaf ers ei sefydlu yn 2005, ond ei bod yn wynebu trobwynt gan fod y cyd-destun ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yn newid yn sylweddol. Mae'r adroddiad hwn yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar gynnydd Swyddfa Archwilio Cymru o ran mynd i'r afael ag argymhellion yr Adolygiad

Cymheiriaid. 

Gwnaed cynnydd sylweddol, ac aed i'r afael yn llawn ag wyth o'r 19 o argymhellion. Gwnaed cynnydd hefyd ynghylch pob argymhelliad arall ond rydym yn cydnabod bod cryn dipyn i'w wneud o hyd o ran tri argymhelliad lle ceir amcanion tymor canolig a thymor hwy y mae angen mynd i'r afael â hwy'n llawn o hyd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau