A465 Rhan 2 - Canfyddiadau Interim

20 Chwef 2020 - 12:02yb

A465 Rhan 2 - Canfyddiadau Interim

Mae Llywodraeth Cymru yn trosi 40 cilometr o ffordd bresennol yr A465 ‘Blaenau’r Cymoedd’ rhwng y Fenni a Hirwaun yn ffordd ddeuol. 

Mae ein hadroddiad yn edrych ar Adran 2 yr A465 sy’n ran 8km o heol rhwng Gilwern a Brynmawr. 

Hoffen ni gael eich adborth